Chuyên gia

Điều hòa không khí

Rồng Nam Hải với 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực HVAC ứng dụng công nghiệp, y tế và công nghệ thực phẩm. Chúng tôi có thể:

  • Tư vấn – Thiết kế phòng sạch theo tiêu chuẩn ISO.

  • Cung cấp – lắp đặt các thiết bị phòng sạch (Air shower, Passbox, Clean box…)

  • Cung cấp – lắp đặt các hệ thống lạnh công nghiệp.

  • Cung cấp – lắp đặt hệ thống thông thoáng nhà xưởng.

  • Cung cấp – lắp đặt hệ thống đường ống công nghiệp (Steam, Aire, Cooling tower…)

  • Cung cấp – lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ thực phẩm.

  • Cung cấp – lắp đặt hệ thống lọc không khí (AAF, Camfil…)

  • Bảo trì – bảo dưỡng hệ thống HVAC công nghiệp.

  • Cung cấp giải pháp tạo áp dương / áp âm trong y tế và công nghệ thực phẩm.

Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đang sẵn sàng lắng nghe bạn

Liên hệ ngay