Thời gian thực hiện từ 15/02/2021-15/04/2021

Cải Tạo Khu Vực Phòng Mổ

 • Diện tích: 500m2.
 • Số phòng áp lực âm: 01 phòng.
 • Số phòng áp lực dương: 07 phòng.
 • Số phòng hồi tỉnh: 01 phòng.

Cải Tạo Phòng ICU Áp Lực Âm

 • Diện tích: 60m2.
 • Số phòng áp lực âm: 01 phòng.
 • Phòng đệm: 02 phòng.

Phạm Vi Công Việc

 • Điều hòa không khí sạch (áp lực âm, áp lực dương).
 • Kiểm soát nhiễm khuẩn.
 • Điện tự động hóa.
 • Cơ Khí.

Tiêu Chuẩn Áp Dụng

 • Đáp ứng tiêu chuẩn nghiệm thu cấp độ sạch: ISO 14644-1.
 • Đáp ứng tiêu chuẩn nghiệm thu vi sinh: Bộ Y Tế 2013.

Công ty Rồng Nam Hải chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc và các Y Bác Sĩ Bệnh Viện Triều An đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành công trình đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.