Với kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, chúng tôi có thể

  • Thiết kế phòng đệm, phòng bệnh, phòng thay đồ tiêu chuẩn BYT
  • Hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, hạt bụi, giám sát…
  • Hệ thống khí cấp, khí thải, chống nhiễm khuẩn
  • Điều hòa không khí áp lực dương, áp lực âm