Thông tin dự án

Thiết kế, lắp đặt Hệ thống phòng sạch tạo áp lực âm khu vực cách ly ICU. Thiết kế, lắp đặt hệ thống cấp – thải khí sạch bằng công nghệ UVC.