Đèn UVC Steril Aire dòng DE

Được thiết kế để lắp đặt trong các dòng máy AHU cỡ vừa cho đến lớn. Đèn UVC Steril Aire dòng DE lý tưởng để lắp đặt bên trong các dòng máy AHU cỡ vừa cho đến lớn, phục vụ cho công nghiệp và y tế.