Bộ lọc Hepa

Bộ lọc HEPA (tiếng Anh: High efficiency particulate air filter) là các bộ lọc khí đạt tiêu chuẩn HEPA, một tiêu chuẩn về tỷ lệ hiệu quả trong việc lọc khí. Theo tiêu chuẩn của Châu Âu, các bộ lọc HEPA phải đạt được hiệu suất lọc 99.95%, con