Virus mới tại châu Phi Marburg

By |2022-07-30T15:58:59+07:00Tháng Bảy 30th, 2022|Categories: Không phân loại, Tin tức|

Vi-rút Marburg là một vi-rút họ Filoviridae (cùng họ với Ebola), độc nhất về mặt di truyền, có thể gây bệnh xuất huyết nghiêm trọng ở người, tỷ lệ