Cường độ bức xạ của đèn UVC là gì

Về cơ bản, tia UVC là một dạng ánh sáng, chỉ có điều mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. Do đó, nó tuân thủ theo những nguyên tắc vật lý chung của ánh sáng.

Cường độ bức xạ của tia UVC được đo bằng đơn vị microwatt trên cm vuông (µW/cm²), là mức năng lượng UVC mỗi cm vuông nhận được trên 1 giây.

Chỉ số cường độ của đèn cực tím tỷ lệ nghịch với khoảng cách tính đến nguồn phát UVC. Nghĩa là khoảng cách đo càng tăng thì cường độ UVC càng suy giảm. Từ nguyên lý này, chúng ta có thể nội suy được rằng, nếu như một thiết bị tia cực tím tạo ra chỉ số cường độ bức xạ càng cao, thì phạm vi ảnh hưởng của nó càng rộng.

Cường độ bức xạ UVC là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu để thiết kế một hệ thống UVC diệt khuẩn từ đơn giản cho đến phức tạp. Nó liên quan đến việc tính toán liều lượng UVC cần thiết để kiểm soát vi sinh vật trong ứng dụng khử khuẩn, ước tính hiệu quả đạt được.

Cách xác định chỉ số cường độ bức xạ UVC

Cường độ bức xạ UVC được tính bằng µW/cm² hoàn toàn không phải công suất tiêu thụ điện của đèn UVC, thường được tính bằng Watt (W). Dù có cùng công suất tiêu thụ điện, nhưng mỗi sản phẩm sẽ tạo ra mức cường độ UVC cao thấp khác nhau, phụ thuộc vào công nghệ, kỹ thuật chế tạo đèn UVC của mỗi hãng sản xuất.

Để xác định được chỉ số cường độ bức xạ của đèn cực tím, thông thường có hai cách: thông số kỹ thuật từ nhà cung cấp và sử dụng một thiết bị đo đạc UVC được hiệu chuẩn.

Nếu không thể xác định được cường độ bức xạ của một thiết bị tia cực tím ở một khoảng cách cụ thể, thì bạn có thể không tận dụng được khả năng diệt khuẩn của tia UVC, không dự kiến và xác định được hiệu quả khử khuẩn.

Vai trò của chỉ số cường độ bức xạ UVC

Chỉ số cường độ UVC liên quan đến hầu hết mọi khía cạnh trong một vòng đời của thiết bị tia cực tím khử khuẩn:

  • Mỗi vi sinh vật cần một liều lượng UVC khác nhau để có thể bị bất hoạt hoặc tiêu diệt. Chỉ số cường độ càng cao thì liều lượng cần thiết tương ứng với vi sinh vật càng nhanh chóng đạt được.
  • Chỉ số cường độ UVC càng cao, thời gian chiếu xạ cần thiết sẽ càng được rút ngắn.
  • Chỉ số cường độ UVC càng cao, phạm vi hiệu quả của thiết bị khử khuẩn càng rộng.
  • Trong các ứng khử khuẩn quy mô lớn, chỉ số cường độ UVC là điểm bắt đầu để xác định số lượng đèn UVC cần thiết, cách bố trí đèn UVC, xác định các hiệu quả để đáp ứng các tiêu chí nghiệm thu…