Bộ đèn Steril Aire dành cho điều hòa

Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, chất lượng không khí trong các tòa nhà đã tốt hơn kể từ khi lắp đặt bộ đèn Unitary Kit trong các máy điều hòa. Bộ đèn Steril Aire dòng Unirary Kit đã dành được nhiều giải