Vi-rút Corona và UVC

Siêu vi Corona 2019, hay còn được gọi là nCOV 2019, là 1 chủng vi-rút viêm đường hô hấp mới lần đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Vi-rút Corona là 1 họ vi-rút lớn tồn tại phổ biến trong nhiều loại động