Tổng quan về phòng sạch

Phòng sạch là bất kỳ không gian chứa nhất định nào được thiết kế để giảm ô nhiễm hạt, vi sinh vật và kiểm soát các thông số môi trường khác như nhiệt độ, độ ẩm và áp suất. Nói cách khác, phòng sạch có mức độ ô nhiễm được kiểm soát bằng cách xác định số lượng hạt trên mét khối không khí, ở một kích cỡ hạt cụ thể.

Ví dụ, theo tiêu chuẩn ISO 9 (mức thấp nhất trong tiêu chuẩn phòng sạch ISO), số lượng hạt tối đa trên một mét khối không khí cho phép là 35.000.000, với kích thước lớn hơn hoặc bằng 0,5µm (micron).

Phòng sạch được sử dụng rất phổ biến trong công nghiệp, sản xuất, nghiên cứu, y tế… nơi mà các hạt nhỏ có thể gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động. Mỗi loại phòng sạch khác nhau về kích thước, độ phức tạp, tuân thủ theo các tiêu chuẩn như ISO 14644-1, Federal…

Xử lý không khí phòng sạch

Xử lý không khí cho phòng sạch là công việc quan trọng hàng đầu. Bộ lọc HEPA (High-Efficiency Particulate Air) được lắp đặt trong hệ thống HVAC của phòng sạch nhằm mục đích giữ lại các hạt có kích thước từ 0,3 micron trở lên. Tất cả không khí cung cấp cho phòng sạch đều đi qua hệ thống lọc. Trong một số trường hợp cần thiết đòi hỏi hiệu suất làm sạch nghiêm ngặt, bộ lọc ULPA (Ultra-Low Particulate Air) được sử dụng.

Để tăng cường khả năng chống nhiễm khuẩn cho phòng sạch, các thiết bị và hệ thống đèn tia cực tím (đèn UVC) cũng thường được sử dụng. Đèn UVC thường được lắp đặt bên trong hệ thống HVAC, phía sau bộ lọc để khử ngăn chặn sự vi sinh vật bám dính và tạo nên màng sinh học HVAC, đồng thời tiêu diệt các mầm bệnh từ hệ thống xử lý không khí trước khi cung cấp cho phòng sạch.

Ngoài ra, các đèn tia cực tím cũng có thể được lắp đặt trực tiếp bên trong phòng sạch để khử khuẩn nhanh bất cứ khi nào có nhu cầu, giúp hạn chế việc sử dụng các loại hóa chất cho việc vệ sinh phòng sạch.

Phân loại phòng sạch

Phòng sạch được phân loại theo mức độ sạch của không khí. Có khá nhiều loại Tiêu chuẩn đánh giá phòng sạch được sử dụng phổ biến như:

  • Tiêu chuẩn Liên Bang 209 của Hoa Kỳ: phân loại phòng sạch bằng số lượng các hạt lớn hơn hoặc bằng 0,5 micron đo được trong một foot khối không khí.
  • Tiêu chuẩn FS và ISO 14644-1 yêu cầu các phép đo và tính toán số lượng hạt cụ thể để phân loại mức độ sạch của phòng sạch hoặc khu vực sạch.
  • Tiêu chuẩn Phòng sạch BS 5295 được sử dụng phổ biến ở Anh.
Lớp Số lượng hạt tối đa/m3 Phân loại theo
FED STD 209E
>=
0.1 µm
>=
0.2 µm
>=
0.3 µm
>=
0.5 µm
>=
1 µm
>=
5 µm
ISO 1 10 2
ISO 2 100 24 10 4
ISO 3 1,000 237 102 35 8 Lớp 1
ISO 4 10,000 2,370 1,020 352 83 Lớp 10
ISO 5 100,000 23,700 10,200 3,520 832 29 Lớp 100
ISO 6 1,000,000 237,000 102,000 35,200 8,320 293 Lớp 1,000
ISO 7 352,000 83,200 2,930 Lớp 10,000
ISO 8 3,520,000 832,000 29,300 Lớp 100,000
ISO 9 35,200,000 8,320,000 293,000